DROBNIEJSZE ZANIECZYSZCZENIA

Drobniejsze zanieczyszczenia o charakterze iłow, bardzo trudne do oddzielenia, traktuje się jako zło konieczne. Wszystkie zanieczyszczenia o ziarnistości ponad, mikron powinny być w zasadzie zatrzymywane przez filtry dokład­nego oczyszczania, działające z reguły według zasady odsączania. Zanieczyszczenia o dużej ziarnistości wskazane jest oddzielać jak najwcześniej, w osadnikach, filtrach siat­kowych lub płytkowych — jeszcze przed dojściem paliwa do pompy zasilającej. W układach zasilania silników wtryskowych paliwo podlega więc zwykle trzykrotnemu, a co najmniej dwukrotnemu oczyszczaniu w filtrach o coraz większej dokładności oddzielania zanieczyszczeń.

Leave a Reply