SZTUCZNOŚĆ ZAMULENIA

Aby zmniejszyć szybkość zamulania się wkładu często osłania się go sączkiem powierzchniowym z gęstego płótna . Filtru komorowego z wkładem nieosłoniętym nie zaopatruje się w korek spustowy w dnie obudowy, po­nieważ zanieczyszczenia nie gromadzą się na dnie obudowy, lecz w komorach wkładu, a więc nie zachodzi potrzeba spuszczania odstoju . Małych wkładów komoro- wych nie osłania się sączkami powierzchniowymi, ponieważ z uwagi na małą czynną powierzchnię szybko ulegają one zamulaniu. Filtr dokładnego oczyszczania jest zwykle zaopatrzony we wkręt odpowietrzający, a często również i w zawór prze­lewowy ograniczający ciśnienie tłoczenia paliwa do pompy paliwowej.

Leave a Reply