TEGO RODZAJU WKŁADY

Tego rodzaju wkłady noszą nazwę wkładów pojemnościowych. Wymagany rozkład porowatości we wkładzie pojemnościowym uzyskuje się przez specjalny sposób nawijania oplotu z przędzy na sztywny szkielet — wywołując w różnych warstwach rozmaite stopnie zgniecenia (zagęszczenia) oplotu. Chłonność wkładu pojemnościowego jest zwykle około trzykrotnie większa niż podobnego wymiarami wkładu objętościowego, wykonanego z filcu technicznego. Wkłady kotnorowe. Na wzmiankę zasługują filtry z wkładami komorowymi, opracowane przez firmę Bosch. Paliwo doprowadzane do wnętrza obudowy filtru wpływa przez wycięcia w płytkach odległościowych do wnętrza płaskich komór wlotowych utworzonych przez sączki tarczowe i płytki odległościowe .

Leave a Reply